Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 ze zm.) powołana została Państwowa Straż Pożarna jako zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
 

Jedną z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej jest Komenda Powiatowa PSP w Górze, w skład której wchodzi Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze działa na podstawie:

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1204, ze zm.);
- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 746, ze zm.);
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 143, poz. 1037 ze zm.);
- Regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze.

Szukaj w tym dziale: