Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze
  1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, zwana dalej komendą powiatową, stanowi aparat pomocniczy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej komendantem powiatowym.
  2. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu Góra.
  3. Siedzibą komendy powiatowej jest Góra, ul. W. Witosa nr 22
  4. Pracą komendy powiatowej kieruje komendant powiatowy przy pomocy zastępcy.
  5. Podczas nieobecności komendanta powiatowego jego zadania i kompetencje realizuje w pełnym zakresie zastępca.
  6. Zastępca komendanta powiatowego sprawuje nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi .
  7. Pracą wydziału kieruje naczelnik z tym, że komórką organizacyjną do spraw finansowych kieruje główny księgowy.
  8. Komendant powiatowy ustala etaty w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.
  9. Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30, JRG i PSK całodobowo.
Szukaj w tym dziale: