Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze
Nabór na stanowisko stażysta - liczba stanowisk: 3

WYNIKI I, II, III, IV i V ETAPU POSTĘPOWANIA ORAZ PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

 

WYNIKI I ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO


          W związku z ogłoszonym naborem do służby w PSP na stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej nr PK.1110.2.1.2017 z dni12 czerwca 2017 r. do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Górze wpłynęło łącznie 20 zgłoszeń z dokumentami aplikacyjnymi.

W wyniku weryfikacji złożonych dokumentów do II etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest test sprawności fizycznej zakwalifikowały się osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

 

II etap postępowania kwalifikacyjnego odbędzie się w następującej kolejności:

-       próba wydolnościowa w dniu 30.06.2017 r., rozpoczęcie godz. 10.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Górze, przy ul. W. Witosa 22,

-       próby sprawnościowe w dniu 03.07.2017 r., rozpoczęcie godz. 10.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Górze, przy ul. W. Witosa 22,

 

 

(tylko kandydaci, którzy osiągnęli wymagane min. 80 pkt. podczas próby wydolnościowej)

  • Ø podciąganie na drążku (siedziba Komendy Powiatowej PSP w Górze, przy ul. W. Witosa 22),
  • Ø bieg na 50 m oraz bieg na 1000 m  (Stadion Miejski w Górze przy ul. Sportowej).

Obowiązuje ubiór sportowy w obuwiu bez kolców.

 

 

 

WYNIKI Z PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ Z DNIA 30.06.2017 R.

 

Po przeprowadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 r. próby wydolnościowej, do kolejnego etapu postępowania  tj. próby sprawnościowej zakwalifikowały się osoby z numerami identyfikacyjnymi:

 

2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 17

 

Próba sprawnościowa rozpocznie się w dniu 03.07.2017 r., godz. 10.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Górze, przy ul. W. Witosa 22,

 

Obowiązuje ubiór sportowy w obuwiu bez kolców.

 

 

 

WYNIKI II ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO


Po przeprowadzeniu II etapu naboru, tj. testu sprawności fizycznej do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna zakwalifikowały się osoby z numerami identyfikacyjnymi:

 

2, 3, 4, 10, 13, 17


III etap postępowania kwalifikacyjnego zostanie przeprowadzony w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze przy ul. W. Witosa 22, w dniu 6 lipca 2017 r. o godz. 10.00.

 

WYNIKI III i IV ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

Po przeprowadzeniu III i IV etapu naboru, tj. testu wiadomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz rozmowy kwalifikacyjnej, do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego, jakim jest ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, zakwalifikowało się pięciu kandydatów. Jeden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Po podsumowaniu wyników rozmowy kwalifikacyjnej oraz punktów za przedstawione dokumenty, Komisja wybrała trzy osoby z największą ilością punktów.

 

Są to osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 

10, 2, 13.

 

WYNIKI V ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

 

W związku z rezygnacją z kontynuowania procedury naboru osoby z nr 13 do kolejnego etapu zakwalifikowała się kolejna osoba z nr 4, która także podjęła decyzję o rezygnacji z procedury naboru. Kolejną zakwalifikowaną osobą, jest osoba z nr 3.

 

W chwili obecnej osoba z nr identyfikacyjnym 2 otrzymuje zatrudnienie w KP PSP w Górze od dnia 01.08.2017r., a osoby o numerach 10 oraz 3 są w trakcie wykonywania badań lekarskich.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 516
Wprowadzony przez: Andrzej Kauch
Data opublikowania: 2017-06-13 19:33:01
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-07-31 16:02:48 Andrzej Kauch
2017-07-31 16:00:48 Andrzej Kauch
2017-07-31 16:00:05 Andrzej Kauch
2017-07-27 13:27:54 Andrzej Kauch
2017-06-13 19:36:16 Andrzej Kauch Publikacja artykułu
2017-06-13 19:36:09 Andrzej Kauch