Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze
Nabór na stanowisko stażysta - liczba stanowisk: 1

OGŁOSZENIE nr 2/2019

O NABORZE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GÓRZE

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze ogłasza nabór do służby w PSP:

 • liczba stanowisk: 1,
 • nazwa stanowiska: stażysta, docelowo: ratownik,
 • planowany termin przyjęcia do służby: II - III kwartał 2020 r.
 • miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze,
 • rozkład czasu służby: zmianowy w systemie pełnienia służby 24/48,
 • Kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać wymagania określone   w art. 28 ust 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej ( t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz 1499 z późn. zm.):
  • posiadać obywatelstwo polskie,

  • być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

  • korzystać z pełni praw publicznych,

  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

 

Dokumenty do pobrania:

1. http://nbip.pl/kppspgora/i/?i=50605

2. http://nbip.pl/kppspgora/i/?i=50606

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 115
Wprowadzony przez: Andrzej Kauch
Data opublikowania: 2019-12-23 13:18:45
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2019-12-23 13:21:12 Andrzej Kauch
Publikacja artykułu
2019-12-23 13:21:07 Andrzej Kauch